Beëdigde tolkdiensten


Laat uw stem horen

Tolk of vertaler nodig?

Vaak worden de termen tolk en vertaler in één adem genoemd. Ten onrechte wordt daarom verondersteld dat het om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord en de tolk het gesproken woord.

Gekwalificeerde en ervaren tolken

Alle tolken die door Vertaalbureau Raccourci worden ingezet moeten ten minste beide talen vloeiend spreken en over een gedegen kennis van de cultuur van beide talen en de relevante sectorspecifieke terminologie beschikken. Bovendien wordt alle tolken gevraagd hun beroepskwalificaties als tolk aan te tonen en referenties op te geven. Ons managementteam trekt deze gegevens altijd na om de kwaliteit te waarborgen.

Een beëdigd tolk is ingeschreven in het register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Daarvoor heeft hij of zij een eed of gelofte afgelegd voor de rechtbank dat de werkzaamheden verricht zullen worden zoals een beëdigd tolk betaamt. Ook heeft een beëdigd tolk geheimhoudingsplicht betreft vertrouwelijke informatie en werkzaamheden waarvan hij of zij tijdens zijn of haar werk kennisneemt.

Wanneer heeft u een beëdigd tolk nodig?

Het beroep van de beëdigde tolk is wettelijk beschermd via de Wet beëdigde tolken en vertalers (wbtv). Dit is met name ingesteld ten behoeve van de afnemers van tolken bij de politie en in het justitiële circuit. Denk hierbij aan strafzaken in de rechtbank, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand (vreemdelingenrecht, asielzaken), dit zijn verplichte afnemers van beëdigde tolken.

  • Bespreking koopovereenkomst: beëdigde tolk die de notariële terminologie beheerst tijdens o.a. de aan- of verkoop van een woning of oprichting van een BV.
  • Passeren hypotheekakte: De notaris maakt bij het passeren van notariële akten gebruik van een tolk als zijn cliënten de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn.
  • Opstellen huwelijkse voorwaarden & samenlevingscontract: de notaris legt de inhoud van de akte uit en vervolgens gaat de tolk meestal de overleg fluisterend op de achtergrond vertolken.
  • Opstellen testament: bij het optimaal laten vastleggen van uw wensen in een testament, staan wij u als beëdigd tolk graag bij tijdens uw afspraak met de notaris.
  • Bij de Rechtbank: beëdigde gerechtstolk met ervaring en beheersing van de juridische terminologie en kennis van het proces op de rechtbank.
  • Beëdigd Tolk op afstand via de telefoon maar ook via Zoom, Teams, Skype of een andere videoconferentiedienst.

Vraag een offerte aan

Raccourci voert onder andere werkzaamheden uit voor de juridische, medische en sociale sector. Ook particuliere opdrachtgevers kunnen terecht bij Raccourci. Vraagt een vrijblijvende offerte aan.