Beëdigde tolkdiensten


Tolk of vertaler nodig?

Vaak worden de termen tolk en vertaler in één adem genoemd. Ten onrechte wordt daarom verondersteld dat het om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord en de tolk het gesproken woord.

Gekwalificeerde en ervaren tolken

Alle tolken die door Vertaalbureau Raccourci worden ingezet moeten ten minste beide talen vloeiend spreken en over een gedegen kennis van de cultuur van beide talen en de relevante sectorspecifieke terminologie beschikken. Bovendien wordt alle tolken gevraagd hun beroepskwalificaties als tolk aan te tonen en referenties op te geven. Ons managementteam trekt deze gegevens altijd na om de kwaliteit te waarborgen.

Een beëdigd tolk is ingeschreven in het register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Daarvoor heeft hij of zij een eed of gelofte afgelegd voor de rechtbank dat de werkzaamheden verricht zullen worden zoals een beëdigd tolk betaamt. Ook heeft een beëdigd tolk geheimhoudingsplicht betreft vertrouwelijke informatie en werkzaamheden waarvan hij of zij tijdens zijn of haar werk kennisneemt.

Wanneer heeft u een beëdigd tolk nodig?

Het beroep van de beëdigde tolk is wettelijk beschermd via de Wet beëdigde tolken en vertalers (wbtv). Dit is met name ingesteld ten behoeve van de afnemers van tolken bij de politie en in het justitiële circuit. Denk hierbij aan strafzaken in de rechtbank, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand (vreemdelingenrecht, asielzaken), dit zijn verplichte afnemers van beëdigde tolken.

Vraag een offerte aan

Raccourci voert onder andere werkzaamheden uit voor de juridische, medische en sociale sector. Ook particuliere opdrachtgevers kunnen terecht bij Raccourci. Vraagt een vrijblijvende offerte aan.