Beëdigde vertalingen


Inhoudsopgave

 • Beëdigde vertalingen
 • Wat is een beëdigd vertaler?
 • Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?
 • Apostille en legalisatie
 • Waarom juridisch vertaalbureau Raccourci?
Beëdigde vertalingen

Zoekt u een beëdigd vertaalbureau voor hoogwaardig juridische en beëdigde vertalingen? Beëdigde vertalingen vereisen buitengewone nauwkeurigheid. Van zo’n vertaling kan immers veel afhangen. Wij leveren beëdigde vertalingen in meer dan 40 talen. Een beëdigde vertaling is eenvoudig gezegd een rechtsgeldige vertaling van een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt.  Nadat de vertaler uw document vertaald heeft, hecht hij vervolgens de vertaling aan het aangeleverde document tezamen met een verklaring die en officieel karakter verleent aan uw document.

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigde vertaler is in het bezit van een afgeronde vertaalopleiding op minstens Hbo-niveau. Hij is daardoor gemachtigd om een officieel document te vertalen. Hij heeft een eed of gelofte afgelegd voor een Nederlandse rechtbank. De vertaler heeft voor de beëdiging ook een bewijs van goed gedrag moeten inleveren.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

U heeft een beëdigde vertaling nodig wanneer u officiële documenten aan instanties of een overheid moet overhandigen. Dit kan bijvoorbeeld voor bedrijven noodzakelijk zijn voor officiële stukken als statuten, koopakten, vonnissen, of juridische correspondentie. Voor particulieren gaat het onder andere om documenten als een uittreksel, schooldiploma’s, huwelijksaktes, adoptiepapieren, testamenten, aktes van overlijden, enzovoort.

Apostille en legalisatie

Soms is een beëdigde vertaling alsnog niet voldoende voor de overheid of instantie waar u deze dient aan te leveren. Er kan dan immers gevraagd worden om een apostille op de vertaling of om de legalisatie daarvan bij Buitenlandse Zaken en mogelijk zelfs de gerelateerde Ambassade. In overleg kunnen wij ook apostilles of legalisaties voor u verzorgen.

Documenten die beëdigd vertaald moeten worden:

 • Adoptiedocumenten
 • Apostilles
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Dagvaardingen
 • Deurwaardersexploten
 • Diploma’s
 • Echtscheidingspapieren
 • Faillissementsverklaringen
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Koopcontracten
 • Leveringsvoorwaarden
 • Volmachten
 • Notariële akten
 • Overlijdensakten
 • Processen-verbaal
 • Statuten
 • Testamenten
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • VOG’s
 • Vonnissen
 • In bepaalde gevallen contracten
Twijfelt u of uw vertaling door een beëdigd vertaler vertaald moet worden? Neemt u dan gerust contact met ons op om daar vrijblijvend advies over te vragen.

Waarom juridisch vertaalbureau Raccourci?

Ons juridisch vertaalbureau werkt onder andere voor advocatenkantoren, notariskantoren, internationale ondernemingen en overheden. Door onze nauwkeurig kwaliteitszorg zijn wij in staat om telkens weer de hoge kwaliteit te leveren die onze klanten verwachten. Uiteraard doen wij dat ook graag voor u.