Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen worden uitgevoerd door beëdigde vertalers die geregistreerd staan bij de rechtbank. Wanneer zij uw document vertaald hebben, hechten zij de vertaling aan het aangeleverde document tezamen met een verklaring dat zij een vertaling leveren die getrouw is aan de originele tekst en haar een officieel karakter verleent.

Beëdigde vertalingen, beëdigd vertaler

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is is een vertaler die bij wet gerechtigd is om documenten te vertalen waarvoor een beëdiging is vereist. Hij of zij heeft kortom een eed of gelofte afgelegd voor een Nederlandse rechtbank. De vertaler heeft voor de beëdiging tevens een bewijs van goed gedrag moeten inleveren. Een beëdigd vertaler is ook  verplicht om zich regelmatig bij te scholen om zijn beëdiging te behouden.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

U heeft een beëdigde vertaling nodig wanneer u officiële documenten aan instanties of een overheid moet overhandigen. Dit kan bijvoorbeeld voor bedrijven noodzakelijk zijn voor officiële stukken als statuten, koopakten, vonnissen, of juridische correspondentie. Voor particulieren gaat het onder andere om documenten als een uittreksel, schooldiploma’s, huwelijksaktes, adoptiepapieren, testamenten, aktes van overlijden, enzovoort.

Gelegaliseerde vertalingen

Een beëdigde vertaling moet soms ook gelegaliseerd worden. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld bij de rechtbank om de vertaling wettig te verklaren.

Bij de rechtbank wordt ook de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het register van beëdigde vertalers.

Hoe snel heb ik een beëdigde vertaling in huis?

De standaardlevertijd voor een vertaling is ongeveer 1500 woorden per taal, per dag. Dit geldt echter niet voor beëdigde vertalingen omdat deze altijd op papier afgeleverd dienen te worden. Wij zijn bij de levertijd dus voor een deel afhankelijk van de postbezorging.


Documenten die beëdigd vertaald moeten worden:

 • Adoptiedocumenten
 • Apostilles
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Dagvaardingen
 • Deurwaardersexploten
 • Diploma’s
 • Echtscheidingspapieren
 • Faillissementsverklaringen
 • Garantieverklaringen
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Koopcontracten
 • Leveringsvoorwaarden
 • Machtigingen en volmachten
 • Notariële akten
 • Overlijdensakten
 • Processen-verbaal
 • Rijbewijzen
 • Statuten
 • Testamenten
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • VOG’s
 • Voogdijpapieren
 • Vonnissen
 • In bepaalde gevallen: contracten

Twijfelt u of uw vertaling door een beëdigd vertaler vertaald moet worden?
Neemt u dan gerust contact met ons op om daar vrijblijvend advies over te vragen.

Klanten beoordelen Raccourci met het cijfer:
9.3
9.3 / 10 Gebaseerd op 97 reviews
Geef ook uw mening op https://www.kiyoh.com