Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen van vertaalbureau Raccourci

Beëdigde vertalingen worden uitgevoerd door een vertaler die ingeschreven is bij de rechtbank.
Concreet gesproken plaatst de beëdigd vertaler zijn handtekening en naamstempel op de vertaling.
Hij geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is en verleent haar een officieel karakter.

Beëdigde vertalingen, beëdigd vertaler

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is gekwalificeerd bevonden door een rechtbank en heeft een eed of gelofte afgelegd voor een Nederlandse rechtbank. Voor de beëdiging heeft de vertaler een bewijs van goed gedrag moeten inleveren.

Een beëdigd vertaler staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en staat bij één of meerdere Nederlandse rechtbanken geregistreerd en onderschrijft de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers.
Een beëdigd vertaler is ook  verplicht om zich regelmatig bij te scholen en moet een minimum aantal professionele opdrachten per jaar verrichten om zijn beëdiging te behouden.

Wanneer is een beëdigde vertaling nodig?

Beëdiging geeft de vertaling rechtsgeldigheid in het land waarvoor de vertaling bestemd is. Dit kan voor bedrijven noodzakelijk zijn voor officiële stukken als statuten, koopakten, vonnissen, juridische correspondentie etc. Voor particulieren gaat het vaak om documenten als een uittreksel uit het bevolkingsregister, schooldiploma’s, huwelijksaktes, adoptiepapieren, testamenten, aktes van overlijden, etc.

Gelegaliseerde vertalingen

Soms wordt er nog een stapje verder gegaan en moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld bij de rechtbank om de vertaling wettig te verklaren.

Bij de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertalerregister.

Hoe snel heb ik een beëdigde vertaling in huis?

De standaardlevertijd voor een vertaling is ongeveer 1500 woorden per taal, per dag. Dit geldt echter niet voor beëdigde vertalingen omdat deze altijd op papier afgeleverd dienen te worden. Wij zijn bij de levertijd dus voor een deel afhankelijk van de postbezorging.


Documenten die beëdigd vertaald moeten worden:

 • Adoptiedocumenten
 • Alimentatieverklaringen
 • Apostilles
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Dagvaardingen
 • Deurwaardersexploten
 • Diploma’s
 • Echtscheidingspapieren
 • Faillissementsverklaringen
 • Garantieverklaringen
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Insolventieverklaringen
 • Koopcontracten
 • Leveringsvoorwaarden
 • Machtigingen en volmachten
 • Notariële akten
 • Overlijdensakten
 • Pensioenovereenkomsten
 • Processen-verbaal
 • Rijbewijzen
 • Statuten
 • Testamenten
 • Uittreksels Kamer van Koophandel
 • VOG’s
 • Voogdijpapieren
 • Vonnissen
 • In bepaalde gevallen: contracten

Twijfelt u of uw vertaling door een beëdigd vertaler vertaald moet worden?
Neemt u dan gerust contact met ons op om daar vrijblijvend advies over te vragen.

Klanten beoordelen Raccourci met het cijfer:
9.4
9.4 / 10 Gebaseerd op 91 reviews
Geef ook uw mening op https://www.kiyoh.com