Boekvertaling | non fictie


U wilt graag uw Nederlandse boek of publicatie laten vertalen omdat u het in het buitenland wilt uitgeven? Of andersom. Maar waar moet je precies op letten? Ons vertaalbureau is gespecialiseerd in het vertalen van educatieve boeken, tijdschriften, non-fictie en wetenschappelijke publicaties. Het begint met het kiezen voor een vertaalbureau die gespecialiseerd is in boekvertalingen in uw genre.

De juiste vertaler voor non-fictie boeken

Non-fictie vertalen betekent in de eerste plaats onderzoek doen zodat de voorgestelde feiten kloppen. Er is geen sprake van een fantasiewereld maar van een verifieerbare realiteit of, in het geval van bijvoorbeeld werken over filosofische of religieuze onderwerpen, van scherp afgebakende aannames of overtuigingen. De vertaler van non-fictie krijgt per definitie te maken met namen, begrippen, concepten en data die verwijzen naar ware gebeurtenissen, bestaande personen en culturele, maatschappelijke of politieke thema’s. Deze moeten in de vertaling uiteraard correct worden weergegeven, wat de nodige research vereist. Het kan daarbij gaan om namen van personen of instanties, geografische aanduidingen (landen, streken of zelfs rivieren) en woorden die specifiek met het behandelde onderwerp te maken hebben. Onze vertalers zijn getraind om zowel speurwerk te doen, neutraal en onzichtbaar te zijn als de schrijver volledig recht te doen door zijn eigen taal te respecteren.

Voorbereiding en samenwerking 

Bij non-fictie is onderzoek doen, informatie vergaren en meer lezen over de beschreven materie noodzakelijk.  Daarbij is feiten checken onontbeerlijk, zelfs als ze slechts terloops door de auteur worden vermeld en verder geen rol spelen in de tekst. Wij letten natuurlijk vooral op een consistente stijl en een prettige leesbaarheid. Daarnaast is het goed om te weten dat wij uw brontekst ook altijd nog even nalopen. Mogelijke spel- of taalfouten geven we aan u door. Contact met de auteur of de uitgever is vaak meer nodig dan in andere vertaalwerk specialisatie.

Boek vertalen? Vraag eerst een proefvertaling aan

Bij het vertalen van een boek moet er een klik zijn tussen de opdrachtgever en de vertaler. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van de juiste toon en stijl. Daarom bieden wij altijd de mogelijkheid van een proefvertaling. Op basis van een vertaling van enkele pagina’s uit uw boek kunnen we duidelijke afspraken maken over de gewenste aanpak. Zo kunt u feedback geven en de vertaling bijsturen voordat wij uw boek in zijn geheel gaan vertalen. Wilt u hier gebruik van maken? U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons vertaalbureau en we plannen de proefvertaling in. Kijkt u ook gerust naar onze schrijfdiensten

  • Praktische geschriften (catalogi, handleidingen, kookboeken, reisgidsen) 
  • Naslagwerken (algemene of specialistische encyclopedieën)
  • Educatieve en wetenschappelijke teksten (leerboeken academische publicaties) 
  • Journalistieke teksten 
  • Filosofische en religieuze werken 
  • (auto)biografieën 
  • Essays