Berichten gecategoriseerd met 'tolkdiensten'

Bridge to the Future

Op 20 september vond de Bridge to the Future conferentie plaats, met als thema: Duitsland Keerpunt. Een thema dat ook in de complexe wereld van nu actueel is en veel mensen prikkelt en bezighoudt. In de schitterende zaal van Musis in Arnhem kwamen interessante sprekers aan het woord. Zo opende professor Dr. Jaco Pekelder de lezing vanuit historisch perspectief. “Wat mij altijd nog fascineert van Duitsland is de volledige ommekeer na 1945. De unieke mentale worsteling met het bruine verleden heeft de politieke mentaliteit totaal veranderd, aldus Pekelder.

Vertaalbureau Raccourci schakelde een fluistertolk Duits-Nederland in voor onder andere onderzoeksjournalist en gastspreker Géraldine Schwarz. Zij sprak over de wijze waarop Duitsland is omgegaan met haar verleden van de Tweede Wereldoorlog. “De geschiedenis herhaalt zich niet, maar sociologische en psychologische mechanismen blijven dezelfde. Die zet ons ertoe aan om, in tijden van crisis, handlangers te worden van criminele doctrines, via onze apathie, conformisme, blindheid en opportunisme.

In de pauze sprak één van de vertegenwoordigers van Raccourci, Arnon Grunberg en Géraldine Schwarz. Mevrouw Schwarz gaf aan zelden zo’n adequate en formidabele tolk aan haar zijde te hebben gehad. Een groot compliment! Meneer Grunberg sprak als voorlaatste over de toekomst van Duitsland en haar rol in Europa. “Duitsland heeft het verleden, ook noodgedwongen natuurlijk, serieus genomen en is mede daardoor een stabiliserende factor in Europa geworden. De vraag is of dat zo blijft”, aldus Arnon Grunberg.

De Bridge to the Future was een bijzonder leerzame en goed georganiseerde conferentie met boeiende sprekers die het thema vanuit verschillende perspectieven hebben belicht. Vertaalbureau Raccourci hoopt de komende jaren vaker haar diensten te kunnen aanbieden en van toegevoegde waarde te zijn!


Tolkdienst Nederlands – Spaans voor Agriterra en FEDEPLE

Van 11 tot 14 september heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen het adviesbedrijf Agriterra en het Boliviaanse melkveebedrijf Federación Departamental de Productores Lecheros. Gedurende vier dagen bezochten zij verschillende locaties om kennis te maken met innovatieve Nederlandse landbouwtechnieken en als tolkbureau waren wij daar om de communicatie te faciliteren.

lees meer


Tolkdiensten voor de OCT-EU-conferentie op Aruba

 

Engels-Frans verleende tolkdiensten ten behoeve van de OCT-EU-conferentie op Aruba over duurzame energie, klimaatverandering en de Brexit.

Van 22 februari tot en met 24 februari 2017 stond de 15e OCT-EU-conferentie op Aruba in teken van allerlei prangende onderwerpen. Duurzame energie, de omgang met de risico’s van klimaatverandering, en niet onbelangrijk, de relaties tussen de landen na de Brexit stonden centraal.

De conferentie is bijgewoond door de drie premiers van de Caribische landen van het Koninkrijk: Mike Eman (Aruba), William Marlin (Sint-Maarten) en Hensley Koeiman (Curaçao). Ook de Nederlandse minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk, was van de partij.
De OCT-EU is de vereniging die bestaat uit de LGO-landen en de betreffende landen van de Europese Unie.

lees meer


Tolkdiensten voor het Asser instituut

Gedurende tien dagen organiseerde het T.M.C. Asser instituut een training in Den Haag. Van 4 t/m 13 december 2016 vlogen allerlei hoge ambtenaren vanuit Egypte, Jordanië, Libië en Marokko naar de politieke hoofdstad van Nederland om deze training bij te wonen. Deze openbare aanklagers, rechters, experts en beleidsmakers met een juridische achtergrond, namen deel aan deze leerzame week onder de noemer Shiraka.

Wij zijn er trots op dat wij net als vorig jaar wederom zorg hebben mogen dragen voor de simultane tolkdiensten. De tolkdiensten waren vanuit het Engels en het Frans naar het Arabisch, en andersom. Deze week vol uitdagingen en gezelligheid zal de geschiedenisboeken ingaan als een zeer geslaagde periode waar wij met grote tevredenheid op terugkijken.

lees meer