Creatieve vertalingen


Inhoudsopgave

 • Wat heeft u nodig: een tekstschrijver, een copywriter of een vertaler?
 • Uw creatieve tekst in een andere taal….
 • Creatieve vertalingen met de juiste tone-of-voice
 • De vertaler als tweede schrijver
 • Neem contact met ons op!
Wat heeft u nodig: een tekstschrijver, een copywriter of een vertaler?

Zowel een vertaler, een tekstschrijver of een copywriter zijn met tekst bezig. Maar ja, dat doet een romanschrijver ook….. Het verschil zit’ m meer in het doel van de tekst. Een tekstschrijver schrijft teksten die bedoeld zijn voor communicatie als websites, artikelen, blogs, SEO-teksten, brochures en jaarverslagen. Over het algemeen kan een tekstschrijver goed overweg met langere teksten en ligt de nadruk op goed kunnen schrijven. Copywriters zijn goed in het verzinnen van een pakkende advertentieserie of een krachtige kop. Bij copywriting is het de kunst om met een aantal slim gekozen woorden iets te verkopen of iets van iemand gedaan te krijgen. Ze bedenken ‘concepten’ en schrijven (zeer) korte teksten voor bijvoorbeeld advertenties of commercials. Copywriters doen dan ook vaak iets met branding, marketing en reclame.

Uw creatieve tekst in een andere taal….

Maar wat te doen als u uw creatieve tekst moet ook nog laten vertalen in een andere taal? Laat je een creatieve tekst vertalen, dan mogen de boodschap, stijl en toon niet verloren gaan. …echter zelf een doorwinterde vertaler levert lang niet altijd een goed pakkende tekst op in de doeltaal. Kortom een vertaler is niet automatisch een copywriter… Daarom krijg je zeven van de tien keer een vertaling die de juiste snaar niet raakt met betrekking tot toon en stijl – bijvoorbeeld omdat de vertaler geen kennis heeft van doelgroepgericht of wervend schrijven. Of je ontvangt een te letterlijk vertaalde tekst die geen rekening houdt met culturele verschillen en die daarom in het geheel niet aankomt bij de doelgroep. Met andere woorden: een correcte tekst is lang niet altijd een goede vertaling. Dat is zonde en onnodig. Want als je kiest voor een geoefende copywriter die native speaker is in twee talen, voorkom je dit soort problemen. De vertalers van Raccourci zijn interdisciplinair opgeleid en hebben zich dus verdiept in de geschiedenis, literatuur en cultuur van meerdere landen en helpen uw graag mee met creatieve vertalingen. Op deze manier beschikken zij over een ruime ervaring in het werken met culturele teksten, bijvoorbeeld over gebruiken en tradities, maar ook over culturele uitingen.

Creatieve vertalingen met de juiste tone-of-voice

De ideale vertaler van culturele teksten werpt zich dus op als een echte bemiddelaar tussen twee culturen.
Ze zijn niet alleen trouw aan de brontekst, maar leveren een vertaling af die ook de buitenlandse lezer goed kan interpreteren. Kortom: een vertaler die cultureel getinte teksten vertaalt moet rekening houden met twee culturele referentiekaders. Onze creatieve vertalers vinden het echter een uitdaging om met woorden te spelen en “scheppen” de beste en hoogstaande vertalingen die passen bij de klant en zijn doelgroep.
Raccourci gelooft en staat voor creativiteit. Daarnaast is natuurlijk een perfecte communicatie met u over uw strategie en marketing onontbeerlijk. De kracht van een creatieve tekst naast een goed idee is groot. Creativiteit zit in het bloed van onze vertalers welke altijd een kunst en/of literaire achtergrond hebben.Zij begrijpen dat het oorspronkelijke gevoel en de stijl van uw tekst niet één op één omgezet kunnen worden in een andere taal.

Creatieve documenten die wij voor u kunnen vertalen zijn bijvoorbeeld:
 • Boeken
 • Culturele agenda’s
 • Gedichten
 • Korte verhalen
 • Krantenartikelen
 • Nieuwsartikelen
 • Nieuwsbrieven
 • Persberichten
 • Religieuze teksten
 • Romans
 • Rondleidingen
 • Tijdschriften
 • Toeristische brochures
 • Toespraken

De vertaler als tweede schrijver

Naast nauwkeurigheid in het overbrengen van de informatie willen onze klanten soms ook een creatieve pen. Woordgrappen, zinspelingen en uitdrukkingen maar ook ritme en melodie van de tekst  mogen niet verloren raken tussen de regels van een vertaling. Het zit in alles wat ze schrijven…! Raccourci is ook bijzonder trots over een aantal projecten waar de “vertaling van de culturele aspecten” in een andere taal tot een ware uitdaging heeft geleid. Zo zei één van onze klanten, een kunstenaar, over onze creatieve vertalingen in het Duits en Engels van zijn teksten:
Bij het artistieke plan gaat het meer om details dan om het grondgevoel. Niet alleen de woorden werden vertaald, maar ook het wezen van de tekst. Het voelde als een autonome heldere tekst, de schrijver leek het doel te delen om de lezer mijn boodschap over te dragen, soms waren de woorden nog overtuigender dan de mijne.

Neem contact met ons op!

Indien u zich erkent in deze dilemma’s en heb je bijvoorbeeld een doeltreffende Duitse, Engelse, Italiaanse of Franse tekst nodig? Schakel een ervaren tweetalige /vertaler en copywriter in voor je vertaal-, transcreation-, of copywriting-project. Neem gerust contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.

U kunt ons ook benaderen voor boekvertalingen