Disclaimer


Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg door Raccourci samengesteld. Raccourci tracht te allen tijde de site te voorzien van actuele en correcte gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie onvolledig of in een uiterst geval onjuist is. Raccourci aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin kan Raccourci verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, teksten en/of prijsinformatie. Aan de op deze website weergegeven informatie kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend.

Privacy

Raccourci respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar site. Op enigerlei wijze verkregen informatie van bezoekers, zoals via Google Analytics, ingevulde contactformulieren e.d., zal met uiterste zorgvuldigheid behandeld worden en zal nooit ofte nimmer worden verstrekt of verkocht aan derden buiten Raccourci.

Indien wij uw gegevens ontvangen, zoals bij het aanvragen van een offerte of verzoek tot informatie, kunnen wij uw gegevens opslaan. Wij zullen uw gegevens alleen bewaren ten behoeve van de continue verbetering van onze service en dienstverlening.

Feedback

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via: info@raccourci.nl.