Veelgestelde vragen


Waarom kiest u voor ons?

Snelheid / Slagvaardigheid / Kwaliteit / VViN-certificering / Concurrerende prijzen / Gratis offertes / Alle soorten vertalingen / Vele talen / Respecteren van deadlines / Eén gesprekspartner voor al uw dossiers / Meer dan 10 jaar ervaring / Teams met gekwalificeerde professionals.

Wat bieden jullie meer dan een budgetbureau?
Wij zijn geen budgetvertaalbureau maar wij bieden wel zeer concurrerende prijzen. Wij werken ook met vaste prijzen waardoor u meteen weet waar u aan toe bent. Projectmanagement, proofreading door een tweede vertaler en volledige kwaliteitscontrole zijn standaard inbegrepen. Scherpe prijzen dus maar voornamelijk de juiste prijs voor de juiste kwaliteit.
Waarom kosten sommige talen meer?
De prijs van een vertaling is in eerste instantie afhankelijk van de werking tussen vraag en aanbod. Je kunt het ook zo stellen: hoe zeldzamer een taal of vertaler en hoe meer hij in trek is, hoe hoger de prijs kan uitvallen.
Wij hebben veel vertaalwerk. Geven jullie dan korting?
In de regel kunnen we u zeker een korting bieden, met name wanneer het om één of slechts een paar doeltalen gaat. Sommige opdrachtgevers hebben echter wat minder grote teksten, maar wensen die wel vertaald te hebben naar veel talen. Dit vraagt van ons uiteraard veel meer organisatiewerk en zal daarom ook kostbaarder zijn. Op die manier kan het dus gebeuren dat u voor eenzelfde hoeveelheid woorden in de ene situatie goedkoper uit bent dan de andere. Feit blijft echter wel dat we altijd alles in het werk zullen stellen u een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te bieden.
Kunnen we als ‘vaste klant’ afspraken maken over een vaste prijs?
In de regel kunnen we u zeker een korting bieden, met name wanneer het om één of slechts een paar doeltalen gaat. Sommige opdrachtgevers hebben echter wat minder grote teksten, maar wensen die wel vertaald te hebben naar veel talen. Dit vraagt van ons uiteraard veel meer organisatiewerk en zal daarom ook kostbaarder zijn. Op die manier kan het dus gebeuren dat u voor eenzelfde hoeveelheid woorden in de ene situatie goedkoper uit bent dan de andere. Feit blijft echter wel dat we altijd alles in het werk zullen stellen u een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te bieden.
Hoe snel kunnen jullie vertalen?
1 werkdag voor elke 2000 woorden en 2 à 4 werkdagen opstarttijd. Heeft u dus een tekst van 5000 woorden te vertalen, houd dan rekening met 6 werkdagen: 3 dagen feitelijk vertalen en redigeren (2×2000 + 1×1000) en één tot drie dagen wachttijd tot de meest geschikte vertaler beschikbaar is.
Kunnen jullie voor dezelfde prijs ook sneller vertalen?
Nee. Wij gaan in onze offertes uit van een vertalerwerkdag van acht uur. Op zo’n werkdag wordt ook echt acht uur gewerkt. En dan nog kan een vertaler maar een drieduizend woorden vertalen. Die moeten wij dan nog (laten) redigeren en proeflezen.
Hoe gaat u met de vertrouwelijkheid van onze projecten om?
Al onze vertalers en tolken ondertekenen een vertrouwelijkheidsclausule en zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Op dezelfde wijze ondertekenen onze medewerkers een vertrouwelijkheidsclausule in hun contract.
Wat is het verschil tussen copywriting en vertalen?
Copywriting is het geschikt maken van een tekst voor een bepaald doel. Vaak gaat het daarbij om wervende teksten voor commerciële doeleinden. Vertalen is het correct omzetten van een brontekst in een andere taal. Het kan voorkomen dat een uitstekende vertaling nog niet geschikt is voor publicatie of verspreiding, maar eerst nog bewerkt moet worden. Dit betekent echter niet dat de vertaler zijn werk niet goed heeft gedaan. In feite bestaat het vertaalproces uit drie componenten: de brontekst (A), de vertaling van de brontekst (B) en de bewerking van de vertaling. De bewerkte tekst kan dus behoorlijk afwijken van de brontekst. Hoewel een goede vertaler zeker rekening zal houden met het uiteindelijke doel van zijn werk, kan niet per definitie verwacht worden dat hij op basis van tekst (A) meteen komt tot tekst (C).
Is er verschil tussen een vertaler en een tolk?
Vaak worden de termen tolk en vertaler in één adem genoemd. Ten onrechte wordt daarom verondersteld dat het om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord en de tolk het gesproken woord. Een tolk heeft goede communicatieve vaardigheden, is intuïtief, flexibel en alert en moet zonder voorbereiding elk willekeurig woord praktisch gelijktijdig kunnen vertalen. Raccourci biedt tolken die gespecialiseerd zijn in één of meerdere van de volgende vakgebieden: wetenschappelijk, technisch, medisch, juridisch, economisch, politiek ….
Welke technische apparatuur heb ik nodig?
Voor simultaan tolken is technische apparatuur nodig (cabines, IR-ontvangers, geluidsinstallatie, etc.). Voor consecutief tolken is geen technische apparatuur nodig. Voor fluistertolken is een headset nodig, als er voor meer dan twee personen gefluisterd wordt. Raccourci biedt u een oplossing op maat zodat uw tolkopdracht vlekkeloos verloopt.
Hoe zit het met geheimhouding?
Tolken hebben een geheimhoudingsplicht. De informatie waarover tolken uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
Beëdigde tolken werken met name voor overheidsinstanties, zowel voor de gerechten als voor de politie- en vreemdelingendiensten. Hiervoor is een brede maatschappelijke kennis vereist. Gerechtstolken tolken consecutief en simultaan. Zij beheersen de juridische terminologie van hun werktalen en beschikken daarnaast over rechtskennis en een goed inzicht in de juridische systemen van het eigen en het andere land.