Financiële vertalingen

Financiële vertalingen met kwaliteitgarantie.

U houdt niet van risico’s? Wij ook niet. Kies voor  een erkend  vertaalbureau voor al uw financiële vertalingen voor de  internationalisering van uw bedrijf. Misschien nog wel meer dan enig ander vakgebied, verlangt de vertalinf van uw jaarverslagen en jaarrekeningen een sterke regie .Financiele vertalingenDoe daarom een beroep op de financiële vertalers van Raccourci die een juridische achtergrond hebben en kennis hebben van het jargon in de financiële wereld en de belangrijke verschillen kennen tussen het land van de brontaal en dat van de doeltaal, bijvoorbeeld in belastingsystemen, rechtsvormen of regelgeving. Vertrouwelijkheid is bovendien essentieel voor dergelijke documenten. Al onze vertalers ondertekenen een vertrouwelijkheidclausule.

Details met grote financiële consequenties.

Door het vervagen van de grenzen en dus de internationalisering van veel bedrijven (globalisering) stijgt vanzelfsprekend het aantal te vertalen financiële documenten.
Missers maken, terwijl het vaak gaat om enorme economische belangen, is dus ondenkbaar: de financiële consequenties kunnen enorm en desastreus zijn.

Een financieel document moet dus vertaald worden met volwaardige professionele vakkennis, uiterste precisie en consistentie.
De kleinste details zijn, natuurlijk niet alleen bij financiële vertalingen, van het grootste belang. Zelfs dus een enkele punt of komma op de verkeerde plaats kan zeer grote gevolgen hebben. Het doorvoeren van kleine wijzigingen onderschatten wij dan ook nooit.

Financiële vertalers met gevoel voor cijfers én letters

Financiële documenten vertrouwen wij enkel toe aan vertalers met een financiële achtergrond. Onze financiële vertalers zijn betrouwbare en hoogopgeleide specialisten op het gebied van financiën, fiscaliteit en economie, en vertalen systematisch altijd alleen maar naar hun moedertaal. Zij beschikken over de nodige competenties om een financiële vertaling van de hoogste kwaliteit te kunnen afleveren. Expertise in het financiële veld, sterke terminologische kennis, uiterste precisie en betrouwbaarheid zijn daarbij onontbeerlijk. Om er helemaal zeker van te zijn dat alle details kloppen, wordt een vertaalde tekst altijd door een onafhankelijke revisor nagekeken op cijfermatige correctheid, volledigheid, grammatica, spelling en juistheid.

Wij kunnen de volgende financiële
documenten voor u of uw organisatie vertalen:

 • Aandelenoverdrachten
 • Balansen
 • Belastingaangiften
 • Bezwaarschiften voor de belasting
 • Business Plannen
 • Contracten
 • Financiële jaaroverzichten
 • Financiële software
 • Hypotheekaktes
 • Interne audits
 • Jaarverslagen
 • Notulen aandeelhoudersvergaderingen
 • Offertes
 • Polissen
 • Prospectussen
 • Verslagen van aandeelhoudersvergaderingen
 • Winst & Verlies rekeningen