Verontrustende ontwikkeling…


De afkeer voor de Franse taal groeit in delen van Nederlandstalig België. Een belangrijke oorzaak is de politieke spanning tussen Vlamingen en Franstaligen in het verdeelde land. Vooral in de provincie West-Vlaanderen hebben leerkrachten Frans steeds meer moeite om leerlingen warm te maken voor het vak, meldde de krant De Morgen woensdag. De Walen leren geen Nederlands, dus waarom zouden wij Frans leren, is een van de verwijten die docenten te horen krijgen. In Brugge wordt geklaagd over leraren Frans die tijdens de les geen Nederlands spreken. In West-Vlaanderen staat niet alleen de Vlaams-nationalistische partij N-VA sterk. Ook de conservatieve Vlaamsgezinde vleugel van de christendemocraten heeft er veel invloed, stelt voorzitter Raymond Gevaert van de Belgische Vereniging van Leraren Frans. Ook in Belgisch Limburg stijgt het verzet tegen het Frans, maar dat zou minder te maken hebben met de politieke impasse. In die provincie zitten meer en meer Nederlanders op school, aldus Gevaert.