Corona: nieuwe kansen voor een meer Europees gerichte Nederlandse economie?


Uiteraard heeft de coronacrisis grote gevolgen voor de mondiale economie. Mogelijk betekent de economische crisis die is ontstaan door corona een rem op de globalisering, en zal het financiële systeem anders worden ingericht. Dit biedt ook kansen voor een meer regionaal Europees gerichte Nederlandse economie.

Belangrijkste handelspartners van Nederland

Volgens een artikel van dr. Twan Geerts: ‘Het economisch belang van het Frans ten opzichte van de andere schooltalen’ (augustus 20) is de top vijf van de belangrijkste handelspartners over de afgelopen jaren stabiel gebleven: Duitsland, België, Vereniging Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk gevolgd door China, Italië, Spanje, Rusland en Polen. Ten opzichte van 2018 hebben de Verenigde Staten Frankrijk gepasseerd in handelsvolume.


Opvallend is dat in deze top vijf im- en exportlanden de talen gesproken worden die van oudsher op de middelbare school worden aangeboden: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het Frans is hier goed vertegenwoordigd met België en Frankrijk als de nummers twee en vijf. China is de nummer zes; Spanje stijgt weliswaar van positie negen (in 2018) naar acht, maar het blijft nog steeds in handelsbelang ondergeschikt aan Italië. Het belang van Spaans en Chinees als handelstalen met als argument dat Nederland veel zaken doet met deze twee landen, weegt dus niet op tegen het belang van Frankrijk en België voor de Nederlandse handel.

In de cijfers zijn de gevolgen van de Brexit (31 januari 2020) en daarmee de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie met de Europese Unie (31 december 2020) nog niet meegenomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat hiermee binnen de Unie het belang van Duits en Frans als voertaal en dus ook als handstalen zal toenemen (De Gruyter, 2019).

Het is ook interessant om de im- en exportcijfers wereldwijd te groeperen per taal. De top acht van de belangrijkste talen voor het Nederlands handelsverkeer is afgeleid van de talen van de landen uit de top tien van belangrijkste handelspartners. De belangrijkste handelstalen voor Nederland blijken Duits, Engels en Frans te zijn. Met de beheersing van de drie grootste talen wordt een groot deel van de landen die naar Nederland exporteren en waarheen Nederland exporteert, bediend. Het belang van het spreken van een taal als Mandarijn, Spaans of Russisch is voor het Nederlandse handelsverkeer veel kleiner.

Conclusie: Duits, Engels en Frans blijken de belangrijkste handelstalen voor Nederland te zijn en komen van pas in meer dan de helft van het handelsverkeer. Let ook op het grote verschil met Spaans, dat weliswaar door veel meer sprekers beheerst wordt dan Frans, maar als handelstaal voor Nederland een zeer kleine rol speelt.

Anders dus dan veel mensen in Nederland denken, is de “klassieke” set moderne vreemde talen die wordt aangeboden in het middelbaar onderwijs gezien de handelsbelangen van ons land nog geheel van deze tijd. In de meeste landen waarmee Nederland zakendoet, kun je het beste terecht met Duits, Engels en Frans. Mandarijn, Spaans en vooral Arabisch blijven hierbij ver achter. Sinds kort hebben wij dus onze eigen site ook in het Frans vertaald. Blijkbaar een taal die onderschat wordt in het bedrijfsleven, door u ook misschien?