Franse bagage in de Nederlandse taal


Als een willekeurige Nederlander en een willekeurige Fransoos een gesprek moeten voeren, is er 15,5% kans dat dit in het Engels zal gebeuren en 17,1% kans dat dit in het Frans zal gebeuren. Dit betekent dat de rest (67,4%) niet in staat zou zijn een normaal gesprek te voeren.

Wat betreft zakelijke affaires is het belangrijk dat de communicatie goed verloopt en niet een blokkade vormt. Het is een grote handicap als je elkaar niet goed kan begrijpen en daardoor vanuit de basis een moeizame samenwerking tegemoet gaat. Nu blijkt dat het aantal deelnemers van het eindexamen Frans afneemt. De Nederlander investeert meer in het Engels en minder in vreemde talen als Frans of Duits. Engels biedt een goede uitgangspositie voor buitenlandse zaken, maar de actieradius van de Engelse taal is beperkt. Zeker in Frankrijk, waar men erg chauvinistisch is en de cultuur sterk verschilt van de Nederlandse, is het een grote handicap als je zaken wilt doen zonder de taal te spreken. Een succesvolle handelsrelatie vereist een investering in elkaars taal en cultuur en de ontelbare nuances die het met zich meebrengt. De Nederlandse en Franse taal zijn nauw verbonden en veel Nederlandse woorden stammen af van de Franse taal. Deze verbondheid van taal is ontstaan in de periode dat het het nog elitair en chic was om Frans te spreken. In deze tekst alleen al zitten tien Franse leenwoorden verstopt. Raccourci is ervan overtuigd dat brede kennis van taal een belangrijke variabele is voor een succesvolle zakelijke samenwerking. Op een bepaalde manier is deze tekst een hommage aan de Franse taal, maar nog meer aan taal ‘an sich’.