MACHINEVERTALING en post editing


Post-editing is de benaming die vertalers gebruiken als ze het hebben over de nabewerking en optimalisatie van machinevertalingen.

WAT IS POST-EDITING?

Een proces dat bestaat uit meerdere fases blijkt bij machinevertalingen het beste te zijn. Daarbij volgt na de geautomatiseerde vertaling door de software een revisiefase door de post-editor. Dit zijn vertalers die gespecialiseerd zijn in post-editing/ nabewerking. Zij lezen de machinevertalingen. Vervolgens corrigeren en optimaliseren ze deze.

Maar in welke mate moet een machinevertaling geoptimaliseerd worden? Hoeveel handmatig werk moet eraan te pas komen? De juiste mate hangt vooral af van het doel van de tekst.

In het geval van een puur informatieve tekst moeten de feiten correct worden overgebracht. Het is dan belangrijk dat bij de machinevertaling bepaalde verbanden niet worden verdraaid. Bij de nabewerking van dergelijke vertalingen is het daarom het beste om op dit niveau in te grijpen. Stijl en tekstverloop zijn onbelangrijk.

De situatie ziet er anders uit als de teksten meer betekenis hebben en bijvoorbeeld gebruikt moeten worden voor bedrijfspublicaties. Naast de inhoudelijke juistheid is hier tevens de stijl van een tekst van belang. Vaak is er ook een corporate language waar rekening mee moet worden gehouden. In deze gevallen kan het nodig zijn om zinnen of hele paragrafen helemaal opnieuw te vertalen.

WAAR LIGGEN DE GRENZEN VAN POST-EDITING?

Vooral bij hoogwaardige teksten kunnen wij duidelijk de grenzen zien van op software gebaseerde vertalingen en de nabewerking van dergelijke machinevertalingen. Uiterlijk op het moment dat de benodigde tijd aanzienlijk toeneemt, moet er worden bekeken of een vakkundige vertaling door menselijke vertaalspecialisten niet de betere oplossing is.

Hoewel de machinale vertalingen aanzienlijk zijn verbeterd door het gebruik van neurale software, zijn ze niet perfect. Grammaticale fouten zijn zeer zeldzaam geworden, maar foutieve verbanden zijn geen uitzondering. Complexe verbanden in teksten worden bij machinevertalingen inderdaad vaak verkeerd uiteengezet en beschreven. Post-editing moet deze gevallen herkennen en de vertaling zo aanpassen dat de bedoeling van de oorspronkelijke tekst wordt weergegeven. Helaas kan de leek deze moeilijk herkennen en worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien als er op post-editing wordt bespaard. Dat kan grote gevolgen hebben. De afwezigheid van standaardformuleringen is ook een obstakel: Slechte vertalingen zijn vaak herkenbaar aan duidelijk verkeerd gebruikte uitdrukkingen en conventies. Een van de klassiekers is het wisselen tussen de aanspreekvorm je en u. Veel vertaalprogramma’s hebben grote problemen met dergelijke en soortgelijke formuleringen, waardoor post-editing / nabewerking absoluut noodzakelijk is.

Tenslotte is het ook belangrijk dat de post-editor zijn eigen eisen niet als maatstaf neemt. Als er slechts minimale post-editing voor informatieve teksten is afgesproken met de opdrachtgever, betekent dit ook dat kleine stilistische onzuiverheden kunnen blijven staan. Slaagt de post-editor hier niet in en gaat hij te perfectionistisch te werk bij de post-editing? Dan zal een machinale vertaling hem geen tijdsvoordeel opleveren.

Echter, machinale neurale vertalingen kunnen de juiste keuze zijn voor bepaalde vertaalopdrachten. Wij geven u hierover graag advies. Als de voorwaarden goed zijn, is het mogelijk om sneller te vertalen en zo’n 30% van de kosten te besparen. Daarbij zorgen we door professioneel post-editen voor een hoogwaardige kwaliteit in het kader van vooraf vastgelegde vereisten.

Als u voor belangrijke teksten maximale eisen stelt aan de vertalingen, adviseren we toch de inzet van onze menselijke vertalers!