De Nederlandse taal wordt nauwelijks bedreigd door het Engels


Volgens het rapport dat het resultaat is van onderzoek door het Meertens Instituut, de
Taalunie en de Universiteit Gent, wordt de Nederlandse taal vrijwel niet verdrongen door
het Engels. Zij maakten gebruik van een panel van 3003 Nederlanders, 3419 Vlamingen, 133
Friezen en 113 Brusselaars uit diverse regio’s en van verschillende leeftijden en afkomst. De
conclusie van het rapport is dat de Nederlandse taal nog steeds zeer geliefd is en men de
taal als “zeer mooi” beschouwd.

De Nederlandse taal heeft wereldwijd ongeveer 24 miljoen sprekers en is in bijna alle
sectoren in de samenleving nog dominant. Daarbij blijkt uit het rapport dat de Nederlandse
taal uitstekende overlevingskansen heeft en erg vitaal blijft. Er valt uiteraard niet te
ontkennen dat met name jongeren steeds meer leenwoorden uit andere talen gebruiken,
met name uit het Engels. Volgens het rapport leidt dit echter niet tot Nederlands taalverlies.
Dit komt omdat deze leenwoorden vaak worden ‘vernederlandst’. Denk hierbij aan woorden
als: ‘appen en streamen’. Volgens het rapport bedreigt dit de Nederlandse taal niet. De
‘verengelsing’ van de taal vindt in bepaalde sectoren wel plaats: de ICT-sector, de lucht-en
zeevaart en de onderzoekssector.

De verengelsing vindt ook plaats doordat steeds meer nieuws in het Engels wordt gelezen.
Ondanks deze ontwikkeling blijkt uit dit rapport dat er geen reden is tot een ‘taalalarm’ en
de Nederlandse taal in toekomst niet verloren zal gaan.
Ons team van ervaren vertalers en copywriters staat voor jullie klaar om een klankbord te
vormen voor al uw vertaal- en redactie behoeftes, ook in het Nederlands!