Revisie en Transcriptie


Revisie

Soms heeft u zelf al een tekst vertaald of zelf een tekst in een andere taal opgesteld, maar twijfelt u of het eindresultaat wel juist is. Het komt ook voor dat documentatie intern vertaald wordt, maar niet door native speakers. In dit soort gevallen is het verstandig de vertaling door een professionele vertaler te laten controleren. Raccourci kan voor u bekijken of grammatica en spelling op de juiste manier zijn toegepast. Als u ons ook de brontekst toestuurt, checken we bovendien of de inhoud van de brontekst juist is weergegeven in uw vertaling.

Uiteraard gaat nakijken meestal veel sneller dan vertalen. Hoeveel tijd wij exact nodig hebben voor de revisie van uw tekst, hangt af van de kwaliteit van de brontekst. Aan de hand van uw document bepalen we van tevoren de prijs en levertijd voor de controle. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Uw tekst wordt behandeld door ervaren moedertaalsprekers: controleslag grammatica, zinsbouw, interpunctie en woordkeuze. Eenheid van stijl en een coherentie in het document.

Voorbeeld documenten zijn:

  • E-mails
  • Zakelijke memo’s
  • Productteksten
  • Webpagina’s
  • Marketingteksten
  • Blogs
  • Lokalisatie van documenten
  • Whitepapers

Herschrijving

Taalkundig kan men iets veranderen aan de grammatica, zinsbouw, interpunctie en woordkeuze. Onze gekwalificeerde revisors kunnen zorgen voor een eenheid van stijl en een coherentie in het document. Dit door woordkeuze, indeling in alinea’s, gebruik van synoniemen, verwijzingen etc.
Inhoudelijk kunnen er ook een aantal dingen verbeterd worden. Zoals bijvoorbeeld logica, informatiegehalte, de tekstopbouw en toepassing van lokalisatie. Raccourci zorgt ervoor dat u beschikt over een goede tekst, zowel taalkundig als inhoudelijk.

Transcriptie

Het uitschrijven van gesproken tekst (transcriptie) is een behoorlijk intensieve klus. Met name het transcriberen van een opname van een gesprek of discussie vergt de nodige expertise en taalkennis. Wij kunnen voor u transcripties van zeer diverse aard verzorgen, bijvoorbeeld getuigenverhoren, vergaderingen en lezingen e.d. U stuurt ons een cd of hyperlink van de geluidsopname en wij zetten de tekst op papier. Desgewenst kunnen wij daarna de tekst ook vertalen.