Technische vertalingen


Inhoudsopgave

 • Technische vertalingen
 • Vertaalgeheugens
 • Technische vertalingen: vaak niet duurder maar goedkoper
 • Machine Translation Post-Editing
 • Teksten die niet geschikt zijn voor Machine translating
 • Teksten die geschikt zijn voor Machine translating
 • Engelse brontekst
 • Desk Top Publishing
Technische vertalingen

Technische vertalingen vragen een brede kennis van de toegepaste techniek. Onze technische vertalers zijn gespecialiseerd op één of meerdere technische gebieden. Daarnaast zijn ze uiteraard gekwalificeerd als vertaler. Een technische vertaler vertaalt uitsluitend naar zijn moedertaal. Iedere vertaling wordt bovendien voor aflevering nog eens gereviseerd door een van onze revisoren.

Vertaalgeheugens

Voor technische bedrijven is het zeer belangrijk dat vaktermen perfect en consistent vertaald worden. Raccourci maakt daarom gebruik van vertaalgeheugens.
Vaktermen die specifiek zijn voor uw bedrijf of branche worden hierin opgeslagen. Wij hebben in de loop der jaren dan ook een indrukwekkend aantal naslagwerken verzameld en blijven ons bijscholen. Technische vertalingen zijn bovendien uitermate geschikt voor het bijhouden van terminologielijsten.
Deze kunnen desgewenst tussentijds ter controle aan de klant waarvoor de vertaling is bestemd, worden voorgelegd. Ook kunt u als klant uw eigen terminologielijsten aanleveren. In dat geval weet u zeker dat de vertaling de -i n uw specifieke branche of organisatie – gebruikelijke termen zal bevatten. Dit is belangrijk voor uw projecten op lange termijn.
U kunt bij Raccourci terecht voor onder andere handleidingen en instructiemateriaal.

Technische vertalingen: vaak niet duurder maar goedkoper

Behalve dat uw tekst goed en consistent vertaald wordt, levert een vertaalgeheugen u ook een korting op. Technische teksten komen sneller in aanmerking voor gereduceerde tarieven, bijvoorbeeld vanwege terugkerende fragmenten in een handleiding. Voor herhalingen betaalt u minder dan voor een tekst die nieuw vertaald moet worden. Deze kortingen kunnen bijvoorbeeld bij het vertalen van catalogi of productlijsten flink oplopen.

Bij dergelijke teksten levert het vertaalgeheugen bovendien ook nog een geweldige tijdwinst op.
Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij overtuigen u graag van de meerwaarde van uw samenwerking met Raccourci.

Machine Translation Post-Editing

Het voordeel van deze methode is dat er daardoor veel sneller vertalingen geleverd kunnen worden dan het gebruik van alleen een menselijke vertaler. Natuurlijk kan er niet met alle soorten teksten op deze manier worden gewerkt . In bepaalde sectoren (zoals juridisch, medisch of technisch) zou het zelfs tegen productief kunnen zijn om alleen machinevertaling te gebruiken. Ook moet worden opgemerkt dat er altijd enige bewerking nodig is bij het werken met een machine vertaalde tekst. Hoewel machines uitstekend zijn in het vertalen van afzonderlijke segmenten, zijn hun algoritmen meestal niet slim genoeg om altijd de context te identificeren en de meest geschikte string voor een bepaald segment te kiezen…Wanneer u een tekst bewerkt die door een menselijke vertaler is vertaald, zijn de fouten waarop u moet letten meestal grammaticale fouten, zoals vervoegingen . U moet ook letten op typefouten. Wanneer u daarentegen met een machinaal vertaalde tekst werkt, zijn de fouten meestal contextueel…

Teksten die niet geschikt zijn voor Machine translating:

 • Teksten voor reclame-/marketingdoeleinden: deze worden naar verwachting door velen gelezen, en zijn vaak geschreven met de bedoeling geestig of grappig te zijn. MT heeft nog niet de levenslange ervaring en sociale context die een mens heeft, dus die grappen of betekenissen kunnen verloren gaan in de vertaling als u MT gebruikt.
 • Teksten die deskundigheid op een bepaald gebied vereisen (bijv. medische, juridische of technische documenten).
 • Documenten, boeken met complexe teksten en/of verhaallijnen (risico dat de boodschap verloren gaat).

Teksten die geschikt zijn voor Machine translating:

 • Teksten die letterlijk kunnen worden vertaald zoals bijv. een lijst met zoekwoorden uit AdWords.
 • Teksten die regelmatig opnieuw moeten worden vertaald. Denk maar aan jaarverslagen of gebruikershandleidingen.
 • Teksten die weinig interpretatie behoeven waarbij ‘ruwe’ vertalingen voldoende zijn (eenvoudige  teksten).

Engelse brontekst

Wilt u uw technische tekst naar een Oost-Europese taal of niet-Europese taal laten vertalen is het voordeliger als u het document in het Engels aanlevert. Wij kunnen namelijk de technische vertaling in het betreffende land laten uitvoeren. Vertalers die werken in talencombinaties vanuit het Nederlands zijn zeldzaam en hanteren hogere prijzen. Zo kunnen wij serieuze kosten voor u besparen. Ook is het beter voor de kwaliteit van uw vertaling, omdat wij met een Engelse brontekst een ruimere keus uit vertalers hebben .

Solar Mirror located in the Solar Collector Laboratory at the Lewis Research Center, now known as John H. Glenn Research Center
Solar Mirror located in the Solar Collector Laboratory at the Lewis Research Center, now known as John H. Glenn Research Center

Desk Top Publishing

Is een term voor het plaatsen van tekst in een speciale opmaak. DTP is nodig wanneer u de vertaalde tekst niet in Word of Excel, maar in een specifieke lay-out aangeleverd wilt krijgen. Raccourci zet in zo’n geval een vakkundige DTP‘er aan het werk om uw tekst in het door u gewenste formaat aan te leveren. Informeer naar de mogelijkheden.

Wij kunnen de volgende technische documenten voor u of uw organisatie vertalen:
 • Aanbestedingen
 • Bouwbestekken
 • Bouwtekeningen
 • Contracten
 • Data sheets
 • Gebruiksaanwijzingen
 • Handleidingen
 • Instructiemateriaal
 • Onderdelencatalogi
 • Onderzoeksrapporten
 • Patenten
 • Productspecificaties
 • Regelgeving
 • Safety sheets
 • Serviceboekjes
 • Technische documentatie
 • Technische rapporten
 • Veiligheidsinstructies
 • Werkplaatsdocumentatie
 • Werkprocedures