Tolkdiensten


Inhoudsopgave

 • Zoveel opdrachten zoveel tolken….
 • Werkwijze en voorbereiding
 • Tolktalen
 • Wat kost een tolk?
 • Geheimhouding
 • Gespecialiseerde tolkapparatuur
 • Onze laatste opdrachten …


tolkdiensten - vertaalbureau Raccourci

Zoveel opdrachten zoveel tolken….

Tolken worden ingezet bij uiteenlopende situaties: vergaderingen, conferenties, seminars, werkbezoeken, uitwisselingen en trainingen van internationale organisaties en bedrijven, maar ook bij overheidsinstanties en binnen de gezondheidszorg. Iedere tolk heeft dus zijn eigen specialisaties. Een conferentietolk bij een medisch congres is niet per see geschikt en een rechtbanktolk is mogelijk niet geschikt om de bedrijfstraining van uw technische afdeling simultaan te tolken. Neem daaroom contact met ons op. Wij zorgen voor een passende tolk voor uw opdracht.

Werkwijze en voorbereiding

Een goede voorbereiding van de tolk is essentieel. Tolken bereiden zich op hun werkzaamheden voor op basis van de informatie die u verstrekt. Daarom is het van belang dat u de tolk de juiste informatie geeft over de exacte werksituatie en wat besproken gaat worden. Van u verwachten wij de volgende informatie:

 1. het  type tolkdienst
 2. de taalcombinatie
 3. de locatie
 4. de aanvangsdatum en -tijd van de opdracht
 5. de duur van de opdracht
 6. de specialisatie
 7. de intensiteit van de opdracht
 8. de inzet van tolkapparatuur

Tolktalen

Wij leveren tolkdiensten in alle Europese talen (Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Hongaars, enz.) maar ook in het Chinees, Arabisch en Turks.

Wat kost een tolk?

Door onze 20 jarenlange ervaring hebben we geleerd dat niet één tolkaanvraag hetzelfde is. Dit verklaart waarom de kosten van een tolkdienst niet zomaar vastgesteld kunnen worden. Ze zijn namelijk afhankelijk van veel verschillende factoren. Houd dus in uw begroting al rekening met de kosten van een professionele tolk. Bezuinig niet op de tolkkosten voor een grootschalig internationaal congres of een belangrijke zakelijke bespreking. Wij nemen graag telefonisch contact met u op om de bovenstaande aspecten met u te bespreken en toe te lichten. U kunt ook onze aanvraagformulier invullen. Als we duidelijkheid hebben over bovengenoemde factoren, stellen wij een offerte op maat op. Op die manier ontvangt u een dienst en een prijsopgave die perfect aansluiten op uw aanvraag.

Geheimhouding

Veel tolken zijn lid van een beroepsorganisatie waarvan zij de erecode of beroepscode onderschrijven. Tolken hebben een geheimhoudingsplicht. De informatie waarover tolken uit hoofde van hun beroep beschikken wordt door hen als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

Gespecialiseerde tolkapparatuur

Een professionele tolk is broodnodig, echter als hij of zij niet verstaanbaar is heeft de hele missie geen zin. Wij kunnen natuurlijk ook  voor de technische apparatuur zorgen. Omdat iedere klant andere behoeften heeft, worden onze tolkoplossingen aan de eisen van het specifieke project aangepast. Naast deskundige tolken bieden wij de nieuwste apparatuur, waaronder hoofdtelefoons en microfoons, plus bekwame technici die de tolk gedurende het hele evenement begeleiden. Vertaalbureau Raccourci biedt dus een totaaloplossing voor uw tolk behoefte. Informeer naar onze interessante arrangementen.

Simultaan Tolken
Bij simultaan tolken vertaalt de tolk de woorden van de spreker gelijktijdig naar de taal van het publiek of de gesprekspartner. De aanwezigen luisteren naar de taal van hun keuze via koptelefoons die zijn aangesloten op draadloze ontvangers met meerdere kanalen. Bij simultaan tolken werken de tolken in teams van minimaal twee personen. Door het hoge concentratieniveau dat is vereist voor simultaan tolken, moeten de tolken elkaar na circa twintig tot dertig minuten afwisselen. Terwijl de tolk bezig is met tolken, luistert de andere tolk mee naar het gesprek, zodat hij op ieder moment kan inspringen om de collega zo nodig bij te staan. Simultaan tolken is zeer intensief. Simultaan tolken wordt vaak gebruikt tijdens internationale zakelijke vergaderingen, conferenties, media-uitzendingen en twee- of meertalige evenementen. Meestal is er speciale apparatuur benodigd, zoals koptelefoons en tolkcabines en moeten er technici aanwezig zijn voor het installeren en controleren van de apparatuur.
Consecutief Tolken
Bij consecutief tolken fungeert tolk als tussenpersoon voor twee sprekers. Elke spreker last na twee of drie zinnen steeds een pauze in en geeft de tolk de tijd om de gemaakte opmerkingen te verwoorden in de taal van de gesprekspartner. Consecutief tolken wordt vaak gebruikt tijdens rechtszittingen, getuigenverklaringen, zakelijke vergaderingen en onderhandelingen, medische consulten, tournees, informele ontmoetingen en gezelligheidsbijeenkomsten.
Fluisterend Tolken
Fluistertolken (ook wel chuchotage genoemd) is vrijwel identiek aan simultaan tolken. Het enige verschil is dat er bij fluistertolken, in tegenstelling tot bij simultaan tolken, geen gebruik wordt gemaakt van microfoons en luistercabines. De tolk zit of staat naast het (kleine) publiek en vertolkt het gesprokene op fluistertoon en simultaan. Er wordt vaak een beroep gedaan op fluistertolken in situaties waar het merendeel van het publiek een bepaalde taal spreekt, en een klein groepje daarvan die taal helemaal niet spreekt, bijvoorbeeld: voor buitenlandse gasten in een talkshow.
Samenvattend Tolken
De techniek van het samenvattend tolken kan de voorkeur hebben in situaties waarbij er veel in korte tijd wordt gezegd en er geen extra spreektijd voor de tolk kan worden ingeruimd; dit geldt bijvoorbeeld bij het vertalen van een pleidooi of requisitoir tijdens een rechtszaak.

Onze laatste opdrachten …

T.M.C. Asser Instituut

tolken - vertaalbureau Raccourci

Gedurende tien dagen organiseerde het T.M.C. Asser instituut een training in Den Haag. Van 4 t/m 13 december 2016 vlogen allerlei hoge ambtenaren vanuit Egypte, Jordanië, Libië en Marokko naar de politieke hoofdstad van Nederland om deze training bij te wonen. Deze openbare aanklagers, rechters, experts en beleidsmakers met een juridische achtergrond, namen deel aan deze leerzame week onder de noemer Shiraka. Wij zijn er trots op dat wij net als vorig jaar wederom zorg hebben mogen dragen voor de simultane tolkdiensten. De tolkdiensten waren vanuit het Engels en het Frans naar het Arabisch, en andersom. Deze week vol uitdagingen en gezelligheid zal de geschiedenisboeken ingaan als een zeer geslaagde periode waar wij met grote tevredenheid op terugkijken.

Lees meer


Engels-Frans verleende tolkdiensten ten behoeve van de OCT-EU-conferentie op Aruba over duurzame energie, klimaatverandering en de Brexit.

Tolkdiensten - vertaalbureau Raccourci

Van 22 februari tot en met 24 februari 2017 stond de 15e OCT-EU-conferentie op Aruba in teken van allerlei prangende onderwerpen. Duurzame energie, de omgang met de risico’s van klimaatverandering, en niet onbelangrijk, de relaties tussen de landen na de Brexit stonden centraal.
Lees meer


WE 1 en 2 februari 2016 Tolkdienst Nederlands-Frans en Nederlands Duits

tolk - vertaalbureau Raccourci

Beoordeling klant: “De dagen waarvoor de tolken zijn ingezet en hun werk is goed verlopen. De tolken hebben naar tevredenheid gewerkt”


tolkdiensten - Raccourci
tolkdiensten - Raccourci
tolkdiensten - vertaalbureau Raccourci

Tolkdienst 25 tot en met 28 januari 2016

Thema: “We safeguard and restore wetlands for people and nature”

Beoordeling klant: Janneke Badon Ghijben, Executive Assistant Governance and Membership, WETLANDS International, Wageningen: Overigens waren wij zeer tevreden over Mw. Krätke-Plard. Geeft u haar onze complimenten door?”


21 januari 2016: tolkdienst Engels-Frans

Thema: E-motive

Beoordeling klant: Liza Kozlowska, Information Manager OXFAM Novib: “Allereerst nogmaals onze hartelijke dank voor de snelle inzet. De samenwerking is uitstekend verlopen”


tolken
tolkdiensten
tolk