Tolkdiensten


tolkdiensten - vertaalbureau Raccourci

(Beëdigde) tolkdiensten

Vaak worden de termen tolk en vertaler in één adem genoemd. Ten onrechte wordt daarom verondersteld dat het om één en hetzelfde beroep gaat. Tussen vertalen en tolken bestaan duidelijke verschillen. Een vertaler vertaalt het geschreven woord en de tolk het gesproken woord.

Gekwalificeerde en ervaren tolken

Alle tolken die door Vertaalbureau Raccourci worden ingezet moeten ten minste beide talen vloeiend spreken en over een gedegen kennis van de cultuur van beide talen en de relevante sectorspecifieke terminologie beschikken. Bovendien wordt alle tolken gevraagd hun beroepskwalificaties als tolk aan te tonen en referenties op te geven. Ons managementteam trekt deze gegevens altijd na om de kwaliteit te waarborgen.

Tolkdienst voor congressen, conferenties en zakelijke bijeenkomsten

Voor de begeleiding van uw zakelijke bijeenkomsten, productpresentaties, conferenties of congressen verzorgt Raccourci een professionele tolk met de juiste vakinhoudelijke kennis. Onze tolken helpen u graag om rechtstreeks met buitenlandse klanten en contactpersonen te communiceren. Met hun kennis van uw vakjargon en dankzij hun professionele vaardigheden heeft u de garantie dat u goed begrepen wordt tijdens uw vergaderingen, productpresentaties, conferenties en congressen.

Beëdigde gerechtelijke en notariële tolkdiensten

Raccourci staat u graag bij met een beëdigde gerechtstolk of notaristolk met ervaring en beheersing van de juridische terminologie. Onze klanten zijn onder meer advocatenkantoren, notarissen, banken, bedrijven en overheidsinstellingen. Op 1 januari 2009 trad de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) in werking. Sindsdien mag er alleen nog maar beëdigd vertolkt worden door tolken die ingeschreven staan in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Deze tolken hebben een eed afgelegd bij de rechtbank en moeten aan talloze kwaliteitseisen voldoen.

Gespecialiseerde tolkapparatuur

Een professionele tolk is broodnodig, echter als hij of zij niet verstaanbaar is heeft de hele missie geen zin. Wij kunnen natuurlijk ook  voor de technische apparatuur zorgen. Omdat iedere klant andere behoeften heeft, worden onze tolkoplossingen aan de eisen van het specifieke project aangepast. Naast deskundige tolken bieden wij de nieuwste apparatuur, waaronder hoofdtelefoons en microfoons, plus bekwame technici die de tolk gedurende het hele evenement begeleiden. Vertaalbureau Raccourci biedt dus een totaaloplossing voor uw tolk behoefte. Informeer naar onze interessante arrangementen.

Tolktalen

Wij zijn gespecialiseerd in Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Hongaars en Nederlands, maar bemiddelen vanzelfsprekend ook in andere talen. Tarieven vanaf € 85,-per uur.

Simultaan Tolken
Bij simultaan tolken vertaalt de tolk de woorden van de spreker gelijktijdig naar de taal van het publiek of de gesprekspartner. De aanwezigen luisteren naar de taal van hun keuze via koptelefoons die zijn aangesloten op draadloze ontvangers met meerdere kanalen. Bij simultaan tolken werken de tolken in teams van minimaal twee personen. Door het hoge concentratieniveau dat is vereist voor simultaan tolken, moeten de tolken elkaar na circa twintig tot dertig minuten afwisselen. Terwijl de tolk bezig is met tolken, luistert de andere tolk mee naar het gesprek, zodat hij op ieder moment kan inspringen om de collega zo nodig bij te staan. Simultaan tolken is zeer intensief. Simultaan tolken wordt vaak gebruikt tijdens internationale zakelijke vergaderingen, conferenties, media-uitzendingen en twee- of meertalige evenementen. Meestal is er speciale apparatuur benodigd, zoals koptelefoons en tolkcabines en moeten er technici aanwezig zijn voor het installeren en controleren van de apparatuur.
Consecutief Tolken
Bij consecutief tolken fungeert tolk als tussenpersoon voor twee sprekers. Elke spreker last na twee of drie zinnen steeds een pauze in en geeft de tolk de tijd om de gemaakte opmerkingen te verwoorden in de taal van de gesprekspartner. Consecutief tolken wordt vaak gebruikt tijdens rechtszittingen, getuigenverklaringen, zakelijke vergaderingen en onderhandelingen, medische consulten, tournees, informele ontmoetingen en gezelligheidsbijeenkomsten.
Fluisterend Tolken
Fluistertolken (ook wel chuchotage genoemd) is vrijwel identiek aan simultaan tolken. Het enige verschil is dat er bij fluistertolken, in tegenstelling tot bij simultaan tolken, geen gebruik wordt gemaakt van microfoons en luistercabines. De tolk zit of staat naast het (kleine) publiek en vertolkt het gesprokene op fluistertoon en simultaan. Er wordt vaak een beroep gedaan op fluistertolken in situaties waar het merendeel van het publiek een bepaalde taal spreekt, en een klein groepje daarvan die taal helemaal niet spreekt, bijvoorbeeld: voor buitenlandse gasten in een talkshow.
Samenvattend Tolken
De techniek van het samenvattend tolken kan de voorkeur hebben in situaties waarbij er veel in korte tijd wordt gezegd en er geen extra spreektijd voor de tolk kan worden ingeruimd; dit geldt bijvoorbeeld bij het vertalen van een pleidooi of requisitoir tijdens een rechtszaak.


Onze laatste opdrachten …

T.M.C. Asser Instituut

tolken - vertaalbureau Raccourci

 

 

 

Gedurende tien dagen organiseerde het T.M.C. Asser instituut een training in Den Haag. Van 4 t/m 13 december 2016 vlogen allerlei hoge ambtenaren vanuit Egypte, Jordanië, Libië en Marokko naar de politieke hoofdstad van Nederland om deze training bij te wonen. Deze openbare aanklagers, rechters, experts en beleidsmakers met een juridische achtergrond, namen deel aan deze leerzame week onder de noemer Shiraka. Wij zijn er trots op dat wij net als vorig jaar wederom zorg hebben mogen dragen voor de simultane tolkdiensten. De tolkdiensten waren vanuit het Engels en het Frans naar het Arabisch, en andersom. Deze week vol uitdagingen en gezelligheid zal de geschiedenisboeken ingaan als een zeer geslaagde periode waar wij met grote tevredenheid op terugkijken.

Lees meer


Engels-Frans verleende tolkdiensten ten behoeve van de OCT-EU-conferentie op Aruba over duurzame energie, klimaatverandering en de Brexit.

Tolkdiensten - vertaalbureau Raccourci

Van 22 februari tot en met 24 februari 2017 stond de 15e OCT-EU-conferentie op Aruba in teken van allerlei prangende onderwerpen. Duurzame energie, de omgang met de risico’s van klimaatverandering, en niet onbelangrijk, de relaties tussen de landen na de Brexit stonden centraal.
Lees meer


WE 1 en 2 februari 2016 Tolkdienst Nederlands-Frans en Nederlands Duits

tolk - vertaalbureau Raccourci

Beoordeling klant: “De dagen waarvoor de tolken zijn ingezet en hun werk is goed verlopen. De tolken hebben naar tevredenheid gewerkt”


tolkdiensten - Raccourcitolkdiensten - Raccourci

tolkdiensten - vertaalbureau Raccourci

Tolkdienst 25 tot en met 28 januari 2016

Thema: “We safeguard and restore wetlands for people and nature”

Beoordeling klant: Janneke Badon Ghijben, Executive Assistant Governance and Membership, WETLANDS International, Wageningen: Overigens waren wij zeer tevreden over Mw. Krätke-Plard. Geeft u haar onze complimenten door?”


21 januari 2016: tolkdienst Engels-Frans

Thema: E-motive

Beoordeling klant: Liza Kozlowska, Information Manager OXFAM Novib: “Allereerst nogmaals onze hartelijke dank voor de snelle inzet. De samenwerking is uitstekend verlopen”


tolken

tolkdiensten

tolk