Vertrouwelijkheid

Wij hebben een geheimhoudingsprocedure opgesteld voor de vertrouwelijke omgang met uw teksten. Alle informatie wordt zeer vertrouwelijk behandeld . De procedure bestaat onder andere uit het ondertekenen van een geheimhoudingsclausule door al onze medewerkers, inclusief alle vertalers en revisoren. Bij elk (ver)taalproject werken wij onder geheimhouding; mocht dit nodig zijn dan zijn wij te allen tijde bereid een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Lees artikel 4 uit onze algemene voorwaarden voor meer informatie over de uitvoering van vertaalopdrachten en geheimhouding.

Voor vragen omtrent vertrouwelijkheid, geheimhoudingsverklaringen of disclosure agreements [NDA], kunt u contact met ons opnemen.

Bestandsbeveliging

Vertaalbureau Raccourci hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid van klantinformatie. Voor onze klanten is dit van groot belang. Bestanden ingestuurd via onze website worden door middel van een moderne SSL-verbinding versleuteld verzonden.